นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

3. คุกกี้

2. เราจะทำอย่างไรกับข้อมูลของคุณ?

4.เราให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นหรือไม่?

อุปกรณ์อัจฉริยะจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อุปกรณ์อัจฉริยะ อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:ชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ ที่ถูกต้องของคุณ
• ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์
นอกจากนี้ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้เว็บไซด์ของเราทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิด การละเมิดความปลอดภัย การเก็บรักษาชื่อที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านของบุคคลที่สามเพื่อหาวิธีแก้ไข การตัดสินใจที่เหมาะสม

อุปกรณ์อัจฉริยะ ใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปรับรองความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าคำแนะนำปรับปรุงการบริการดูแลลูกค้

เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์.

เราไม่ขาย ไม่แลกเปลี่ยน หรือใช้รูปแบบการค้าอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ